PHẬT BÀ QUAN ÂM NAM HẢI
ĐĂ VỀ ĐẾN A DI ĐÀ LAND AN TOÀN
TRƯA NAY, THỨ BẢY 12/3/2022
THÀNH TÂM TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC
ANH CHỊ HÙNG-HELEND

 
***


(Xem tiếp)

****


Nhiếp ảnh: Helen, Hùng & Tony

Layout: TT Thích Nguyên Tạng